Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za izradu idejnog rješenja spomen obilježja

Na temelju Javnog poziva, uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Grad Križevci kao provoditelj objavljuje;

NATJEČAJ

ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG, OBLIKOVNOG I PROSTORNOG RJEŠENJA
SPOMEN‐OBILJEŽJA BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA
S PODRUČJA GRADA KRIŽEVACA

U suradnji s Odborom za branitelje Domovinskog rata Gradskog vijeća Grada Križevaca i Udrugom branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije „Sveti Marko Križevčanin“ (udruga partner) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša proveo je aktivnosti natječaja za izradu rješenja spomen-obilježja. Cilj izgradnje spomen-obilježja je na primjeren način obilježiti žrtvu branitelja s križevačkog područja i pružiti mjesto za dostojanstveno obilježavanje Dana branitelja kao i drugih važnih događaja iz Domovinskog rata. Svrha i konačni cilj jest izgradnja spomen-obilježja u skladu s današnjim vremenima koje bi omogućilo održavanja komemoracija i popratnih događaja na lokaciji.
Javni natječaj za izradu idejnog likovnog, oblikovnog i prostornog rješenja spomen‐obilježja braniteljima Domovinskog rata s područja Grada Križevaca te uređenje okoliša spomen‐obilježja, raspisuje se sukladno odluci Ministarstva branitelja (KLASA: 564-01/18-03/47). Natječaj je javni, opći, provodi se u jednom stupnju, anonimni i treba rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada te ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije.
Područje obuhvata natječajnog rada je k.č.br. 1554/11, k.o. KRIŽEVCI. Navedena parcela je u naravi javna parkovna površina unutar kompleksa bivše Vojarne, u vlasništvu Grada Križevaca 1/1. Adresa lokacije predviđene zone zahvata je ulica Franje Tuđmana.
Nekadašnje spomen-obilježje braniteljima „Perivoj ratnika“ nalazilo se unutar kompleksa bivše vojarne no s obzirom na revitalizaciju tog dijela grada te frekventnijem prolasku automobila kroz novu ulicu dr. Franje Tuđmana, isto je uklonjeno te je time otvoren prostor za izgradnju novog spomen obilježja, u neposrednoj blizini nekadašnje lokacije, a koji je predmet ovog natječaja.

 Početak natječaja je 13. veljače 2019.
 Rok predaje natječajnih radova je 14. travnja 2019.
 Natjecatelji mogu postavljati pitanja do 28. veljače 2019.
• Pitanja se postavljaju putem elektronske pošte na: lucija.topic@krizevci.hr.
 Rok za odgovore na pitanja je 7. ožujak 2019.
• Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.krizevci.hr
 Ocjenjivački sud završit će s radom 22. travnja 2019.

Za ocjenu pristiglih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

1. Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru
2. Tea Hatadi, prof. likovne kulture, samostalni umjetnik, HDLU i HZSU,
3. Zoran Homen, likovni umjetnik, arheolog, dugogodišnji ravnatelj Gradskog muzeja Križevci,
4. Božo Lazar, učitelj, bojnik u miru, predsjednik Odbora za branitelje Gradskog vijeća Križevci,
5. Zvonko Beljo, ekonomist, pukovnik u miru.

Ocjenjivački sud, sukladno utvrđenim kriterijima i ovim Općim uvjetima natječaja, osobno i neovisno ocjenjuje pristigle natječajne radove. Na osnovu odabranog prvonagrađenog natječajnog rada, naručit će se sva potrebna projektna dokumentacija s konačnim ciljem realizacije planiranog zahvata. Ako do roka predaje pristignu najmanje 3 (tri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud obvezuje se dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi;
1. NAGRADA: 30.000,00 kuna
2. NAGRADA: 18.000,00 kuna
3. NAGRADA: 12.000,00 kuna

Provoditelj natječaja može s nagrađenim natjecateljima sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni natjecatelji izdati Provoditelju račun sukladno važećim zakonskim propisima.

Natječajni elaborat, Opći uvjeti natječaja i sva potrebna dokumentacija su u prilogu.

Privitci

Na vrh