Natječaj za izradu idejnog rješenja spomen obilježja

Na temelju Javnog poziva, uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Grad Križevci kao provoditelj objavljuje;

NATJEČAJ

ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG, OBLIKOVNOG I PROSTORNOG RJEŠENJA
SPOMEN‐OBILJEŽJA BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA
S PODRUČJA GRADA KRIŽEVACA

U suradnji s Odborom za branitelje Domovinskog rata Gradskog vijeća Grada Križevaca i Udrugom branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije „Sveti Marko Križevčanin“ (udruga partner) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša proveo je aktivnosti natječaja za izradu rješenja spomen-obilježja. Cilj izgradnje spomen-obilježja je na primjeren način obilježiti žrtvu branitelja s križevačkog područja i pružiti mjesto za dostojanstveno obilježavanje Dana branitelja kao i drugih važnih događaja iz Domovinskog rata. Svrha i konačni cilj jest izgradnja spomen-obilježja u skladu s današnjim vremenima koje bi omogućilo održavanja komemoracija i popratnih događaja na lokaciji.
Javni natječaj za izradu idejnog likovnog, oblikovnog i prostornog rješenja spomen‐obilježja braniteljima Domovinskog rata s područja Grada Križevaca te uređenje okoliša spomen‐obilježja, raspisuje se sukladno odluci Ministarstva branitelja (KLASA: 564-01/18-03/47). Natječaj je javni, opći, provodi se u jednom stupnju, anonimni i treba rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada te ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije.
Područje obuhvata natječajnog rada je k.č.br. 1554/11, k.o. KRIŽEVCI. Navedena parcela je u naravi javna parkovna površina unutar kompleksa bivše Vojarne, u vlasništvu Grada Križevaca 1/1. Adresa lokacije predviđene zone zahvata je ulica Franje Tuđmana.
Nekadašnje spomen-obilježje braniteljima „Perivoj ratnika“ nalazilo se unutar kompleksa bivše vojarne no s obzirom na revitalizaciju tog dijela grada te frekventnijem prolasku automobila kroz novu ulicu dr. Franje Tuđmana, isto je uklonjeno te je time otvoren prostor za izgradnju novog spomen obilježja, u neposrednoj blizini nekadašnje lokacije, a koji je predmet ovog natječaja.

 Početak natječaja je 13. veljače 2019.
 Rok predaje natječajnih radova je 14. travnja 2019.
 Natjecatelji mogu postavljati pitanja do 28. veljače 2019.
• Pitanja se postavljaju putem elektronske pošte na: lucija.topic@krizevci.hr.
 Rok za odgovore na pitanja je 7. ožujak 2019.
• Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.krizevci.hr
 Ocjenjivački sud završit će s radom 22. travnja 2019.

Za ocjenu pristiglih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

1. Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru
2. Tea Hatadi, prof. likovne kulture, samostalni umjetnik, HDLU i HZSU,
3. Zoran Homen, likovni umjetnik, arheolog, dugogodišnji ravnatelj Gradskog muzeja Križevci,
4. Božo Lazar, učitelj, bojnik u miru, predsjednik Odbora za branitelje Gradskog vijeća Križevci,
5. Zvonko Beljo, ekonomist, pukovnik u miru.

Ocjenjivački sud, sukladno utvrđenim kriterijima i ovim Općim uvjetima natječaja, osobno i neovisno ocjenjuje pristigle natječajne radove. Na osnovu odabranog prvonagrađenog natječajnog rada, naručit će se sva potrebna projektna dokumentacija s konačnim ciljem realizacije planiranog zahvata. Ako do roka predaje pristignu najmanje 3 (tri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud obvezuje se dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi;
1. NAGRADA: 30.000,00 kuna
2. NAGRADA: 18.000,00 kuna
3. NAGRADA: 12.000,00 kuna

Provoditelj natječaja može s nagrađenim natjecateljima sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni natjecatelji izdati Provoditelju račun sukladno važećim zakonskim propisima.

Natječajni elaborat, Opći uvjeti natječaja i sva potrebna dokumentacija su u prilogu.

Privitci

Na vrh