Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabava drvenih kućica i štandova u sklopu projekta ”Cross-border wine routes 2”

GRAD KRIŽEVCI OBJAVLJUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVU DRVENIH KUĆICA I ŠTANDOVA U SKLOPU PROJEKTA ”CROSS-BORDER WINE ROUTES 2”


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave drvenih kućica i štandova u sklopu projekta ‘Cross-border wine routes 2’

Privitci

Na vrh