Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista prvenstva za davanje u najam stana od 23,17m2 za slobodno ugovorenu najamninu

Temeljem JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u najam stana za slobodno ugovorenu najamninu, a koji je bio objavljen 26.08.2019. godine, donosimo Listu reda prvenstva.

 

Privitci

Na vrh