Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista prvenstva za davanje u najam dvoetažnog, četverosobnog stana u ulici D. Grdenića 24 u Križevcima

Temeljem JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u najam dvoetažnog, četverosobnog stana u ulici D. Grdenića 24 u Križevcima, donosimo Listu reda prvenstva.

 

Privitci

Na vrh