Jednostavna nabava za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D22 (ulica Kralja Tomislava), ulice Marcela Kiepacha i ulice Ivana Gundulića (ROTOR kod Plodina)

Privitci

Na vrh