Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jednostavna nabava za radove izrade podloge i zaštitnih kaveza za kontejnere kod zgrada u Križevcima

Grad Križevci provodi jednostavnu nabavu za radove izrade podloge i zaštitnih kaveza za kontejnere kod zgrada u Križevcima.

Rok za dostavu ponuda je 25.10.2019. do 10:00.

Privitci

Na vrh