Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jednostavna nabava za izradu glavnih projekata te ishođenje građevinske dozvole za fazu 3 denivelacije državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave za izradu glavnih projekata te ishođenje građevinske dozvole za fazu 3 denivelacije državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 120.000,00 kn bez PDV-a.

Privitci

Na vrh