Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jednostavna nabava radova proširenja skate parka u Ulici Franje Tuđmana

Grad Križevci provodi jednostavnu nabavu radova proširenja skate parka u Ulici Franje Tuđmana u Križevcima.

Rok za dostavu ponuda je 17.04.2020. do 10:00.

Glavni projekt i tehnički opis

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ponudbeni list

Troškovnik_Skate park Krizevci

Dokumentacija_o_nabavi

 

skica radova

Na vrh