Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava
Grada Križevaca (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama građanima (u tekstu: građani) za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za
proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u mrežnom radu (u tekstu: FNE) na postojeće obiteljske kuće.

Privitci

Na vrh