Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (dalje u tekstu: Poziv) je
dodjela sredstava Grada Križevaca (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama građanima (u tekstu: građani) za izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u
mrežnom radu (u tekstu: FNE) na postojeće obiteljske kuće.

Privitci

Na vrh