Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje jesenske sjetve u 2021. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 12. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 10/2020) i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2021. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 10/20 i 5/21), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje jesenske sjetve u 2021.godini.

Objava ističe 30.10.2021. u 23:59:00!

Privitci

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast