JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam  socijalnih stanova u vlasništvu Grada Križevaca

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam  socijalnih stanova u vlasništvu Grada Križevaca – Donji Cubinec

Privitci

Na vrh