Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije – izrada glavnog projekta sunčane elektrane i izgradnja sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Grada Križevaca (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama građanima (dalje u tekstu: građani) za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima i/ili izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, u mrežnom radu (u tekstu: FNE) na postojeće obiteljske kuće.

Privitci

Na vrh