Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za pokroviteljstva za 2019. godinu

U Proračunu Grada Križevaca za 2019. godinu, Glava 10101 PREDSTAVNIČKA,IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA, Aktivnost 110202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva udrugama i građanima tijekom 2019. godine namijenjena za sufinanciranje provedbe jednodnevnih i višednevnih manifestacija i drugih događanja kroz pokroviteljstvo, a koja su od općeg značaja za Grad Križevce, i na kojima će se moći promicati ime i važnost Grada Križevaca.

Objava ističe 11.12.2019. u 00:00:00!

Privitci

Na vrh