Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamata na kredite „Poduzetnik Križevci“

Predmet ovog Javnog poziva je subvencioniranje kamatne stope poduzetnicima na području grada Križevaca s ciljem poticanja razvoja poduzetništva. Kroz subvencioniranje kamate omogućava se poduzetnicima pristup povoljnijim izvorima financiranja.

Privitci

Na vrh