Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za provođenje projekta zaštite križevačke kukmaste kokoši

Na Javni poziv se mogu javiti subjekti koji ispunjavaju kumulativno sve navedene uvjete:
-imaju sjedište na području Grada Križevaca;
– registrirani su kao udruge koje se bave peradarstvom na području Grada Križevaca;
– nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima.

Prijave na javni poziv primaju se do 15. prosinca 2021. godine. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima te se neće razmatrati.

Privitci

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast