Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj socijalnog poduzetništva

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj socijalnog poduzetništva se raspisuje s ciljem poticanja razvoja socijalnog poduzetništva i poticanje zapošljavanja ranjivih skupina.

Na Javni poziv se mogu javiti trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge koje ispunjavaju kumulativno sve navedene uvjete:

  • imaju sjedište i posluju na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci;
  • nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi i Gradu Križevcima;
  • redovito isplaćuju plaće i uredno podmiruju druge zakonske obveze za zaposlene;
  • bave se poduzetništvom i obrtništvom, osim trgovinom.

Tvrtki HEDONA d.o.o. Križevci, OIB 94041624698 isplaćeno je 70.000,00 kuna.

Privitci

Na vrh