Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca u 2020. godini

Predmet ovog Javnog poziva je:  dodjela državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2020. godini.

Program je dostupan na službenim mrežnim stranicama Grada Križevaca https://krizevci.hr, a objavljen je u “Službenom vjesniku Grada Križevaca” broj 7/2019“.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (članak 14. Uredbe 702/2014), te dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda.

Tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici:  Javni poziv_dodjela potpora poljoprivredi

Javni poziv_dodjela potpore _Obrazac prijave

Javni poziv_Izjava o dvostukom sufinanciranju

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca u 2020. godini

Na vrh