Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za ustupanje drvenih kućica bez naknade u sklopu manifestacije “Advent u Križevcima” i događanja “Večeri klizanja & kuhanog vina”

Grad Križevci je organizator manifestacije ”Advent u Križevcima”, koja će se održati u razdoblju od 04.12.2020. do 07.01.2021. godine na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima. U okviru manifestacije ”Advent u Križevcima” planirana je organizacija novih vinskih događanja pod nazivom ”Večeri klizanja & kuhanog vina” (Prilog 1: Plan događanja „Večeri klizanja & kuhanog vina), sufinanciranih sredstvima Europske unije u sklopu projekta ”Cross-border wine routes 2”, iz Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.- 2020. Za potrebe organizacije događanja ”Večeri klizanja & kuhanog vina”, Grad Križevci je ugovorio najam klizališta te je u trenutku raspisivanja ovog javnog natječaja u tijeku provedba postupka javne nabave drvenih kućica i štandova.
Ovim javnim natječajem Grad Križevci poziva zainteresirane subjekte da dostave ponude za ustupanje drvenih kućica bez naknade u sklopu manifestacije ”Advent u Križevcima” i događanja ”Večeri klizanja & kuhanog vina”.

JAVNI_NATJEČAJ_za_ustupanje_drvenih_kućica_bez_naknade

Prilog 1 – Plan programa ”Večeri klizanja & kuhanog vina”

Odluka o ponuditeljima kojima se ustupaju drvene kućice bez naknade u sklopu manifestacije ”Advent u Križevcima” i događanja ”Večeri klizanja & kuhanog vina”

Na vrh