Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2021. godini

Grad Križevci, sukladno godišnjem planu javnih natječaja objavljuje javne natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2021. godini iz Proračuna Grada Križevaca.

Natječaji se objavljuju za sufinanciranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u sljedećim područjima:

Kultura

Natječaj_OCD_kultura 2021

Upute za prijavitelje_OCD_kultura_2021

Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti

Natječaj_OCD_soczdravhumanitar 2021

Upute za prijavitelje_OCD_soczdravhumanitar 2021

Sport i rekreacija

Natječaj_OCD_sport i rekreacija 2021

Upute za prijavitelje_OCD_sport, rekreacija 2021

 

Rok za dostavu projektnih prijava je 2. veljače 2021. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Natječajna dokumentacija_OCD_2021

Na vrh