Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području poduzetničke zone Gornji Čret

Grad Križevci raspisuju Javni natječaj za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području poduzetničke zone Gornji Čret.

Objava ističe 17.07.2018. u 00:00:00!

Privitci

Na vrh