Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području poduzetničke zone Gornji Čret

Predmet javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta, odnosno osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području poduzetničke zone Gornji Čret u zemljišnim knjigama označenog kao kčbr. 14120/12 površine 2500 m2, kčbr. 14120/1 površine 10 736 m2 i kčbr. 14120/9 površine 3030 m2, sve u zk.ul. 8851 k.o. Križevci.

Privitci

Na vrh