Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prijam vježbenika u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca

Na temelju članaka 19. stavka 1. i članka 86. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,
61/11. i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika/ice u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca

 

1. Javni natječaj

3. Obavijest kandidatima za posao u Gradu Križevcima

Poziv na testiranje kandidata koje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika

Na vrh