Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za odabir direktora/ice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva

Na temelju članka 423. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (”Narodne novine” br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19.) Skupština trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva raspisuje

Javni natječaj za odabir direktora trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva

Prijave na natječaj podnose se zaključno do dana 11.01.2022. godine.

Na vrh