Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o.

Skupština trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva raspisuje javni natječaj za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Prijave na natječaj podnose se zaključno sa 31.03.2020. dana na adresu elektroničke pošte: kpc-posao@krizevci.hr s naznakom ”NATJEČAJ ZA ODABIR DIREKTORA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA”

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Privitci

Na vrh