Javna rasvjeta Grada Križevci – modernizacija uporabive građevine – okolni mjesni odbori (naselja)

Izrada tehničke dokumentacije za potrebu realizacije projekta modernizacije postojeće instalacije sustava javne rasvjete prema članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 034/18).

Objava ističe 14.12.2018. u 09:01:00!

Privitci

Na vrh