Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna nabava male vrijednosti za radove rekonstrukcije zgrade javne namjene društvenog doma u Carevdaru

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove rekonstrukcije zgrade javne namjene društvenog doma u Carevdaru.

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3428069

Objava ističe 09.12.2019. u 23:59:00!

Na vrh