Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca, KLASA:320-02/20-01/0009, URBROJ: 2137/02-04/1-20-1 od 16. srpnja 2020. Gradsko vijeće Grada Križevaca objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada Križevaca 

Natječaj ostaje otvoren do 12. veljače 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. veljače 2021. u 9:00 sati u Maloj vijećnici Grada Križevaca.

Javni_natjecaj_za_prodaju_poljoprivrednog_zemljista_u_vlasnistvu_države

Izjava_obrazac_1

Izjava_obrazac_2

Izjava_obrazac_3

Obrazac_ponude

Gospodarski program_obrazac

Tablica_1

Popis čestica u natječaju1

Privitci

Na vrh