Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Građevinski radovi modernizacije nerazvrstanih cesta: odvojak Pušća i Ulica Stanka Miholića

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave građevinskih radova modernizacije nerazvrstanih cesta: odvojak Pušća i Ulica Stanka Miholića.

Privitci

Na vrh