Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRAĐEVINSKU SANACIJU SJEVEROISTOČNO PROČELJA – PAVLINSKI SAMOSTAN U KRIŽEVCIMA

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave građevinske sanacije sjeveroistočnog pročelja – Pavlinski samostan (Crkva sv. Ane) u Križevcima.

Privitci

Na vrh