DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRAĐEVINSKU SANACIJU SJEVEROISTOČNO PROČELJA – PAVLINSKI SAMOSTAN U KRIŽEVCIMA

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave građevinske sanacije sjeveroistočnog pročelja – Pavlinski samostan (Crkva sv. Ane) u Križevcima.

Objava ističe 17.06.2019. u 10:00:00!

Privitci

Na vrh