Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRAĐEVINSKU SANACIJU PROČELJA NA CRKVI UZNESENJA BDM U GLOGOVNICI

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave građevinske sanacije pročelja na Crkvi Uznesenja BDM u Glogovnici.

Objava ističe 17.06.2019. u 10:00:00!

Privitci

Na vrh