DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA GRAĐEVINSKE SANACIJE OD KAPILANE VLAGE (III.FAZA) NA CRKVI SV. MARGARETE U GORNJEM DUBOVCU

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave graĎevinske sanacije od kapilane vlage (III.faza) na crkvi sv. Margarete u Gornjem Dubovcu.

Objava ističe 17.06.2019. u 10:00:00!

Privitci

Na vrh