>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Vijesti

Zamjenik gradonačelnika Ivan Vuk posjetio je u četvrtak 30.siječnja 2014. Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci koja je u povodu Dana otvorenih vrata predstavila javnosti svoje programe i aktivnosti.

udruga MR

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima organizira Radionicu projekta: Inovativni model destinacijskog menadžmenta za nekonvencionalni turizam u Hrvatskoj (ruralni turizam) i Mađarskoj (zdravstveni turizam). Radionica će se održati u  četvrtak i petak, 30. i 31. siječnja 2014. na Učilištu u Križevcima.

vijesti

U petak 31. siječnja 2014. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije Križevci organizira predavanje “Potreba, mogućnosti i pravci reforme lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj”.

hucr logo turism hr

U okviru EU projekta ''Prekogranične vinske ceste'' od 20. do 24. siječnja 2014. godine održan je tečaj stranih jezika u trajanju od ukupno 30 sati.

Tečaj je uključivao učenje osnovnih izraza važnih lakšu komunikaciju i sporazumijevanje sa stranim gostima, odnosno posjetiteljima Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec, ali i drugih prirodnih, kulturnih i turističkih zanimljivosti na ovom području te je bio besplatan za polaznike i otvoren za sve zainteresirane sudionike.

Tečaj stranih jezika je dio aktivnosti pod nazivom ''Razvoj ljudskih resursa – poboljšanje kvalitete osoblja i usluge'', koja se provodi u okviru projekta ''Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – stvaranje prekograničnih vinskih cesta'', sufinanciranog od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

tecaj stranih jezika

 

Co financed 1 jpg

U Uredu gradonačelnika Branka Hrga održan je sastanak na temu zimske službe kojem su osim zamjenika gradonačelnika Tomislava Katanovića i Ivana Vuka te pročelnika Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti Anđelka Nerve, prisustvovali i predstavnici Županijske uprave za ceste, Policijske postaje Križevci, Komunalnog poduzeća Križevci i Javne vatrogasne postrojbe.

zimska služba

Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci dobila je u sklopu projekta „Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav“, nositelja Udruge invalida Križevci, opremu za osobe s posebnim potrebama.

uik i knjižnica

U ponedjeljak 27. siječnja 2014. u Maloj vijećnici predstavljena je nova službena web stranica Grada Križevaca kojoj su prisustvovali gradonačelnik Branko Hrg, zamjenici gradonačelnika Tomislav Katanović i Ivan Vuk te gradski službenici koji su radili na novoj stranici.

web

U ponedjeljak 27. siječnja 2014.predstavljen je novi INFO ureda Grada Križevaca. INFO Ured nalazi se u prizemlju zgrade gradske uprave, zamijenio je nekadašnju portu te je osmišljen kako bi olakšao obavljanje poslova građanima, budući da će sada većinu stvari moći obaviti na jednom mjestu.

info

hucr logo turism hr

Kao glavni korisnik, odnosno nositelj projekta, Grad Križevci je primio dopis Upravljačkog tijela i Zajedničkog tehničkog tajništva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. u kojem se navodi da je projekt pod nazivom ''BA biking'' odobren za sufinanciranje u okviru navedenog programa.

Ova vijest za Križevce nije neočekivana. Podsjetimo, nakon što su u studenom 2012. godine objavljeni rezultati 3. poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., gdje je od pristigla 154 projektna prijedloga, 39 projekata odabrano za financiranje, od čega su Gradu Križevcima i mađarskim projektnim partnerima odobreni projekti:

1. ViNaK - Turizam bez granica - Zajednički razvoj informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima, ukupne vrijednosti 1.173.345,00 EUR;
2. Prekogranične vinske ceste - Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma - stvaranje prekograničnih vinskih cesta, ukupne vrijednosti 412.288,80 EUR;

također je pristigla obavijest da se još dva projekta u kojim je Grad Križevci nositelj nalaze na rezervnoj listi projekata, koji su prošli sve razine evaluacije te su predloženi za financiranje u slučaju mogućeg dolaska novih financijskih sredstava u program IPA Mađarska-Hrvatska do kraja programskog razdoblja:

1. BA biking - Biciklom od Balatona do Jadrana, ukupne vrijednosti 925.630,00 EUR;
2. Promo Tour – Promocija zajedničkog naslijeđa za zajednički uristički razvoj, ukupne vrijednosti 230.880,00 EUR.

Kao što je gradonačelnik najavljivao, iako 'stavljanje' projekta na rezervnu listu ne znači i njegovo odobravanje za financiranje, svakako je korak koji bi vjerojatno mogao voditi do toga te je, stoga, ovakva odluka iz programa Mađarska-Hrvatska u Križevcima bila očekivana, a rezultat je rada isključivo gradskih službi, posebice pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Darka Masneca i više stručne suradnice za materijalno-financijske poslove Marije Podolski.

Projekt Promo Tour i dalje se nalazi na rezervoj listi projekata, dok su za jedini od 5 prijavljenih projekata, koji u okviru 3. poziva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska nije odobren, a odnosi se na razvoj Tehnološkog parka na području bivše vojarne u Križevcima, već pronađeni drugi izvori financiranja, i to putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kroz projekt Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, stoga se Križevce može svrstati među najuspješnije jedinice lokalne samouprave, kada je riječ o pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova.

O projektu BA biking

Puni naziv projekta glasi ''Biciklom od Balatona do Jadrana'' (engl. On the bike from Balaton to Adriatic), a njegova ukupna vrijednost iznosi 925.630,00 EUR, od čega Europska unija sufinancira 85%, odnosno osigurava 786.785,50 EUR. Partner na projektu je mađarska općina Balatonszemes, dok kao pridruženi partneri projekt podržavaju Koprivničko-križevačka županija, Sportsko-biciklistička udruga Grada Marcalija te Turistička zajednica Grada Križevaca.

Od navedene ukupne vrijednosti projekta, proračun Grada Križevaca u projektu iznosi 591.650,00 EUR. Glavni cilj projekta je izgradnja prvih kapilarnih dijelova buduće biciklističke rute Balaton-Jadran, kao potpora održivom razvoju turizma u regiji. Glavne aktivnosti u okviru projekta obuhvaćaju rekonstrukciju dijela postojećih biciklističkih staza te izgradnju novih, opremanje biciklističkih odmorišta, ulaganje u razvoj staza za brdski biciklizam, pripremu karte biciklisitičkih staza, izradu GPS softvera te druge popratne aktivnosti koje promovoraju biciklizam te biciklistički turizam.

U okviru projekta, Grad Križevci planira sljedeće infrastrukturne zahvate:

Mreža planirane biciklističke staze nadovezuje se na postojeću biciklističku i pješačku stazu u Ulici Nikole Tesle, a čine je nove dionice staze, koje kreću na jugu od željeničke stanice i prolaze Tomislavovom ulicom u dužini od 840,00 m do spoja sa ulicom Marcela Kiepacha, gdje će se izvesti radovi na rekonstrukciji i uređenju postojeće staze.
U mrežu staza ulazi i novoprojektirana staza u ulici Marcela Kiepacha dužine 607,00 m koja se veže i na Ulicu Nikole Tesle te sa njom i južnim dijelom Tomislavove ulice čini jedan prsten.
Staza dalje nastavlja Gundulićevom ulicom, od križanja sa Ulicom Marcela Kiepacha i Tomislavovom ulicom, u ukupnoj dužini od 1.310,00 m, gdje je planirana gradnja potpuno nove staze.
U nastavku staza prolazi Koprivničkom ulicom, ide postojećim pločnikom u Ulici bana Josipa Jelačića do potoka Vrtlin u dužini od 142,00 m, gdje će se izvesti samo manji zahvati na uređenju.
Dalje se kreće postojećim sjevernim pločnikom Ulice bana Josipa Jelačića i istočnom stranom Trga bana Lackovića, koji će se djelomično rekonstruirati i urediti u dužini od 310,00 m.
Dolazimo do parkirališta kod bazena, koje će se kao dio projekta također urediti, kao početna biciklistička točka u samom gradu.
Dalje staza nastavlja Svetokriškom ulicom u dužini od 293,00 m, gdje je predviđena djelomična rekonstrukcija postojećeg pločnika sve do spoja sa Potočkom ulicom.
Postojećom stazom u Potočkoj ulici dolazimo do skretanja za sportsku dvoranu, gdje će se uz dvoranu i dalje uz boćalište i stadion izvesti nova staza dužne 398,00 m, koja se veže na šetalište Dragutina Novaka i vodi do početne točke na Trgu bana Lackovića ili ide dalje ulicom Ratarna (postojećim pločnikom) do brdske (makadamske) staze u ulici Ratarna, gdje je planirana gradnja vidikovca.

Ukupna dužina planiranih dionica staza iznosi 3.900,00 m, od čega će se izgraditi ukupno 1.917,00 m novih staza, dok će se ostalih 1.983,00 m djelomično rekonstruirati i urediti, sa planiranom gradnjom parkirališta površine 300,00 m2, vidikovca i četiri odmorišta za bicikliste.

 

Co financed 1 jpg

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/11., 15/12. i 14/13.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

P O Z I V A
građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike
te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu


JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava 'Mara Matočec'
4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
6. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije.

Poziv možete vidjeti OVDJE

vijesti

Najava događanja

22Svi
22.05.2018. 19:00 - 20:00
Izložba Ane Budija: Kolorit u očima
24Svi
24.05.2018. 18:30 - 27.05.2018. 19:30
10. Dani hrvatskih svetaca i blaženika

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh