>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Križevaca da upute svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe vezano uz nacrt Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i njegove projekcije za sljedeće dvije godine.

VIJEST


Građani mogu svoja mišljenja dostavljati do petka,  10. studenog 2017. godine putem e-mail adrese , a ono što je bitno da kod upućivanja prijedloga trebaju voditi računa o financijskim okvirima proračuna koji se ne mogu prekoračiti s obzirom na Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i  podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16).


Odnosno, svaki građanin može predlagati nove projekte, te  istovremeno predložiti koji bi od trenutno navedenih projekata u nacrtu izbacio kako bi proračun bio unutar financijskih okvira.


Nacrt proračuna možete vidjeti OVDJE.

Nazad na vrh