>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U tijeku su žetveni radovi na poljoprivrednim zemljištima, uz koje se ponekad obavlja i spaljivanje biljnog otpada i trave. Do sada su zabilježena dva požara na poljoprivrednim površinama uzrokovana spaljivanjem otpada nakon žetvenih radova, na sreću bez štetnih posljedica.

spaljivanje trave

Skrećemo pozornost pučanstvu našeg grada i susjednih općina na pridržavanje propisanih odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.  

  • Zabranjeno je spaljivanje biljnog otpada i trave noću, za vrijeme jakog vjetra, te u blizini šuma i objekata podložnih zapaljenju.
  • Zemljište na kojem se vrši spaljivanje potrebno je izolirati 5 do 10 metara od ostalih površina na kojima se nalaze poljoprivredne kulture, i građevine podložne zapaljenju.
  • U neposrednoj blizini šume, na udaljenosti 200 metara od šume može se ložiti vatra na mjestima i uz poduzimanje mjera opreza koje odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.
  • Osoba koja vrši spaljivanje mora biti punoljetna i ne smije napustiti mjesto spaljivanja dok vatra nije u potpunosti ugašena.
  • U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah izvijestiti vatrogasce (na tel. 193), policiju (na tel. 192 ) ili županijski centar 112 (na tel.  112) te započeti sa gašenjem.

Zakonom o zaštiti od požara za nepridržavanje gore navedenih mjera propisana je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kn ako se radi o nehajnom izazivanju požara. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar te novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Isto tako i općinskim i gradskim odlukama propisane su novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 2.000,00 kn, kao i za odgovorne osobe u pravnoj osobi do 500,00 kn, a za fizičke osobe do 200,00 kn.

Građani, poljoprivrednici, pridržavajte se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

 

Vatrogasci Grada Križevaca

dan grada 2018

Najava događanja

26Tra
26.04.2018. 18:00 - 27.04.2018. 19:00
Predstava: Svadba
27Tra
1Svi

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh